เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมันทุกชนิด30สต.เว้นE85ลง15สต.

29 พฤษภาคม 2563
2,039

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์ เว้น E85 ลง 15 สตางค์ กลุ่มดีเซลอีก 30 สตางค์ เว้นดีเซลพรีเมียม มีผล 30 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป


ดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 20.09 บาท, B10 อยู่ที่ลิตรละ 17.09 บาท, B20 อยู่ที่ลิตรละ 16.84 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 19.95 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 19.68 บาท

E20 อยู่ที่ลิตรละ 18.44 บาท

E85 อยู่ที่ลิตรละ 16.84 บาท

และเบนซิน เฉพาะปตท. อยู่ที่ลิตรละ 27.36 บาท


ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นแหล่งอ้างอิงข้อมูล :