เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ว่าแม่ฮ่องสอนมอบเงินเยียวยาเกษตรกร

28 พฤษภาคม 2563
1,933

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเงินเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ณ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ปัจจุบันมีเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล แล้วกว่า 32,791 ราย เป็นจำนวนเงิน 491,865,000 บาท และมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แล้ว 2,466 ราย เป็นจำนวนเงิน 24,660,000 บาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความพร้อมอย่างยิ่งในการให้บริการแก่ลูกค้าเกษตรกรที่มาใช้บริการและเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรและทำสัญญาเงินกู้โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง


ด้านนายไพรัตน์ ผลาศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์ว่า จากมาตรการช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบจากโควิด 19 ในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่อสอนมีการช่วยเหลือคนแม่ฮ่องสอนที่ได้ผลกระทบด้านอาชีพเป็นการจ่ายสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินโดยได้รับสินเชื่อคนละ 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 หรือ 10 บาทต่อปี กำหนดชำระคืน 2 ปี ปลอดชำระดอกเบี้ย 6 เดือนซึ่งตอนได้ทยอยทำสัญญาและโอนเงินเข้าบัญชีเกือบจะครบทั้งหมดแล้ว 2,466 ราย เป็นจำนวนเงิน 24,660,000 บาท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่เร็วมาก ในส่วนขอธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนอีกมาตรการหนึ่งเกี่ยวกับมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามีครัวเรือนที่ได้รับสิทธิที่ได้รับข้อมูลจากทางท่านเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 57,000 ครัวเรือนแหล่งอ้างอิงข้อมูล :