เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรขอนแก่นแห่ถอนเงินเยียวยารอบที่ 2

28 พฤษภาคม 2563
1,840

บรรยากาศการเบิกเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.สาขาขอนแก่น ที่วันนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่ 4 ตำบลประกอบด้วย ตำบลศิลา, บ้านค้อ, สำราญ และ ต.โนนท่อน เดินทางมาตรวจเช็คข้อมูลและเบิกเงินเยียวยา โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รายละ5,000บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ในรอบที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ ได้มีการจัดระเบียบการเข้ารับบริการแบบ new normal ด้วยการจัดระเบียบจุดพักคอย การสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการตรวจวัดไข้ และให้บริการเจลล้างมือนายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น หรือ ธ.ก.ส.เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ขอนแก่น? ได้โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิดมาแล้ว1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นมาจำนวน 7,000 กว่าราย ส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ระบบได้เริ่มโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่รอบวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยธนาคารได้ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้านให้เกษตรกรในแต่ละตำบลเข้ามาเบิกถอนตามวันที่กำหนดเพื่อลดความแออัด โดยยังมีเกษตรกรบางรายที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเป็นเกษตรกรขึ้นทะเบียนใหม่ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันขณะนี้ได้ส่งเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่ให้พิจารณา ทางธนาคารฯรอสำนักงานใหญ่ส่งรายชื่อกลับมาจึงจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีแหล่งอ้างอิงข้อมูล :