เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฝนตกแล้ว..เขื่อนลำแชะโคราชยังไม่พ้นวิกฤต

28 พฤษภาคม 2563
2,026

นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ว่าถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีนตกลงมาในพื้นที่อำเภอครบุรี อย่างต่อเนื่อง แตะปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะยังไม่กระเตื้องขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ฝนจะตกในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน ขณะที่ด้านบนเขื่อนก็มีนตกเพียงเล็กน้อย ทำให้แทบไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยล่าสุดปริมาณน้ำภายในเขื่อนลำแชะลดระดับลงเหลืออยู่ที่ 38.77 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 14 ของความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. แต่มีปริมาณน้ำใช้การได้จริงเพียง 31.77 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 12 ของความจุทั้งหมด และปริมาณฝนทีตกลงมารวมถึงการน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ทำให้สถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะในปีนี้ ถือว่ามีปริมาณน้ำต่ำที่สุดเท่าที่เคยเป็นมานับตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนระยะเวลากว่า 21 ปี และด้วยปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยขณะนี้ ทางเขื่อนไม่สามารถที่จะส่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงเพาะปลูกข้านาปีได้ เพราะต้องสงวนน้ำไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก ดังนั้นเกษตรกรต้องอาศัยการเตรียมแปลงจากน้ำฝน ซึ่งต้องคอยดูสถานการณ์ให้ดีว่ามีปริมาณน้ำพอเพียงในการเพาะปลูกหรือไม่

เพราะหลังจากนี้คาดการณ์ว่าจะมีภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นได้อีกแหล่งอ้างอิงข้อมูล :