เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ท่องเที่ยวปิดยาวชาวบ้านโป่งลึก-บางกลอยพึ่งตนเองด้วยเกษตรพอเพียง

27 พฤษภาคม 2563
1,919

อุทยานแห่งชาติประกาศปิดพื้นที่อุทยานทั่วประเทศไม่มีกำหนด รองรับสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลการท่องเที่ยวธรรมชาติ ชุมชนบ้านโป่งลึก-บางกลอย 184 ครัวเรือนไม่หวั่น พร้อมหยุดพักกิจกรรมท่องเที่ยวยาว ปรับปรุงพื้นที่รองรับอนาคต ทำการเกษตรได้ผลดีมีพอบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ต่อเนื่อง อยู่แบบพอเพียง พึ่งตนเองได้ไม่มีปัญหา สำรวจตัวเลข 2 ไตรมาสแรกปี 2563 เกษตรทำเงินรวมกว่า 3.6 ล้านบาทเทียบ 2 ไตรมาสปีที่ผ่านมาสูงเกินเท่าตัว ทิศทางดีเฉพาะปี 2562 มีรายได้กว่า 9 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศเดินหน้าปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติต่อไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานทั่วประเทศ ยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้


พื้นที่ต้นแบบพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจานที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวกะหร่างของทั้งสองหมู่บ้าน ต้องปิดเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งของกรมอุทยานฯเช่นกัน


กลุ่มท่องเที่ยวบ้านโป่งลึก บางกลอย เกิดจากความต้องการของชาวบ้านทั้งหมด 184 ครัวเรือน โดยเข้าร่วมกิจกรรม ตามความสามารถของแต่ละคน อาทิ กลุ่มล่องแพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มกางเต็นท์ กลุ่มกล้วยตาก กลุ่มการแสดงและดนตรี ฯลฯ ปีนี้ถือว่าเข้าสู่ปีที่ 3นางจินดารัตน์ คำเวียง ประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านโป่งลึก บางกลอย กล่าวว่าแม้การท่องเที่ยวจะยกเลิกไป ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวไม่มี สินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวก็ขายไม่ได้ แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อน ยังคงมีข้าว มีผัก ปลา กินในครัวเรือน รายได้จากการทำการเกษตรก็ยังขายได้ เช่นกล้วย กล้วยตาก มีคนรับไปขายให้ ระหว่างยังไม่ทราบความชัดเจนเรื่องการท่องเที่ยว ทางกลุ่มการท่องเที่ยวก็ยังช่วยกันปรับปรุงให้พร้อมรับทันทีที่เปิดการท่องเที่ยวได้คือการซ่อมแซมต่อเติม ร้านกาแฟ ห้องน้ำ โรงครัวแม่บ้าน สะพานไม้ ที่เป็นจุดรับนักท่องเที่ยวโดยทาง ปิดทองหลังพระฯสนับสนุนเรื่องทุนและอุปกรณ์ที่จำเป็น


ส่วนสินค้าเกษตร มีขายตามฤดูกาล และยังเพิ่มช่องทางขายผ่านระบบ Online อย่างทุเรียนที่จะออกช่วงเดือนกรกฎาคม ? สิงหาคม 2563? รวมถึงผลไม้อื่น ๆ มีทั้ง เงาะ มังคุด ลองกอง ส่งได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องมาถึงพื้นที่ก็ให้เข้าไปดูได้ทางเฟซบุ๊ก "สวนทุเรียนโป่งลึก-บางกลอย" เปิดมาได้ 3 ปีแล้ว มีลูกค้าซื้อประจำเพราะชอบรสชาติอร่อยหวานมัน กรอบนอกนุ่มในเป็นที่นิยม และปลอดจากสารเคมีจนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก ในเวลาไม่กี่ปี


นายนิรันดร์ พงษ์เทพ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน กล่าวถึง การปิดพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้า ทำให้การท่องเที่ยววิถีท้องถิ่นต้องเลิกไปด้วยก็จริง แต่ชาวบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการทำมาหากิน สามารถเก็บผักพืชที่มีอยู่ หาปลาในลำธาร มีหมู มีไก่ที่เลี้ยงไว้ ที่สำคัญคือมีข้าวกิน? เชื่อว่าชาวบ้านสามารถอาศัยได้ในพื้นที่ได้อีกหลายเดือน โดยไม่เดือดร้อน


จากการสำรวจรายได้ทางการเกษตรในพื้นที่ต้นแบบบ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึกพบว่า 2 ไตรมาสแรกของปี 2563 มีรายได้ภาคการเกษตรรวม 3,603,725 บาท เทียบกับ 2 ไตรมาสปี 2562 รายได้รวม 1,580,805 บาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัว และยังนำมาบริโภคในครัวเรือนลดรายจ่ายได้เป็นมูลค่า 490,700 บาท ส่วนข้าวก็มีกองทุนข้าวมาสนับสนุนทำให้ไม่ขาดแคลน


แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ บ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วย ทำให้ชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน 184 ครัวเรือน เริ่มได้รับผลดีขึ้น หลังจากมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ การเกษตร ปศุสัตว์? รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจในปี 2561 รวม 103,506 บาท ต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 15 เท่า จากรายได้เฉลี่ยในปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 6,842 บาทต่อครัวเรือน ปีที่ผ่านมารายได้การเกษตรและการท่องเที่ยวของทั้งชุมชนบ้านบางกลอย และบ้านโป่งลึกรวม 10,661,186 บาทแหล่งอ้างอิงข้อมูล :