เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สระแก้วจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

25 พฤษภาคม 2563
1,972

ที่ แปลงข้าวโพด หมู่ 4 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดกิจกรรมการณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) โดยชีววิธี เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พร้อมแนวทางในการควบคุมและป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยวิธีการปล่อยแมลงหางหนีบ การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียฉีดพ่น และ การปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์การรณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด(หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)


ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว พบการระบาดพื้นที่ 34,000 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ระบาด 30% ของพื้นที่ปลูกทั้งจังหวัด ปี 2563 ในปัจจุบันจังหวัดสระแก้วพบการระบาด 4,542 ไร่ และมีแนวโน้มจะพบการระบาดเพิ่มมากขึ้น ความสำคัญที่หนอนกระทู้ข้าวโพด ลายจุดตัวเต็มวัยบินได้คืนละ 100 กิโลเมตร เพศเมียวางไข่ได้ครั้งละ 1,500 – 2,000 ฟอง มีวงจรชีวิต 30 – 40 วัน พืชอาหารมีมากกว่า 80 ชนิด ผีเสื้อจะวางไข่ใต้ใบข้าวโพดและฟักเป็นตัวหนอนกัดกินใต้ใบจากนั้น จะเจาะเข้าไปกัดกินภายในต้นข้าวโพดซึ่งช่วงนี้จะกำจัดยาก หากมีการระบาดมากจะทำให้ผลผลิตเสียหาย 73% หากไม่ป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธีจะทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดกิจกรรมการณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) โดยชีววิธีในวันนี้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :