เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจังหวัดแจกต้นกล้าพืชสวนครัวหนุนปลูกกินเอง

22 พฤษภาคม 2563
1,878

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ.ก.ส.)ได้รวมร่วมกันมอบแจกจ่ายต้นกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวที่ได้รับการสนับสนุนมาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจากผู้ใจบุญที่ร่วมปันสุขด้วยต้นกล้าเมล็ดพันธุ์พืชให้กับลูกค้าของ ธ.ก.ส.ที่มาติดต่อธุรกรรมกับทางธนาคาร รวมถึงเกษตรกรที่เดินทางมารอรับเงินเยียวยาเกษตรกร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมีพ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการมอบ และกล่าวให้โอวาทนำความห่วงใยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบมามอบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและลูกค้าที่มารอเข้าคิวรับเงินเยียวยา ที่บริเวณด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพเขตเทศบาล อำเภอเมืองประจวบ


โดยได้ร่วมกันมอบต้นพันธุ์พืชผักสวนครัว อาทิเช่น ต้นมะรุม ต้นมะละกอ พริก มะนาว มะกรูด และอื่นๆเป็นต้น พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปลูกของพืชแต่ละชนิด รวมถึงการมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณา และอธิบายขั้นตอนและระเบียบการต่างๆของผู้ที่กำลังดำเนินการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาในรอบนี้อีกด้วยแหล่งอ้างอิงข้อมูล :