เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สว.เข้าดูภัยแล้งกระทบสวนทุเรียนคลองลอย

16 พฤษภาคม 2563
1,962

นายวีระ รุ่งเรือง กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบ ฯ และ ตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ได้เดินทางเข้าดูพื้นที่อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน


นายจำลอง ดีทองอ่อน ตัวแทนชุมชนตำบลทองมงคล กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบมีความจุน้ำประมาณ 850,000 ลูกบาตรเมตร ซึ่งกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดตะกอนสะสม ขณะนี้สามารถกักเก็บได้เพียงประมาณ 200,000 เท่านั้น ที่ผ่านมากรมชลประทานนำงบประมาณมาดำเนินการหลายสิบล้านบาท แต่ไม่คุ้มค่าเพราะสภาพก้นอ่างเก็บน้ำยังตื่นเขินเหมือนเดิม อีกทั้งมักเข้าดำเนินการในช่วงหน้าฝน ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน จึงขอให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการขุดลอก โดยอยากให้มาคุยกับชาวบ้านก่อนดำเนินการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านหลังจากนั้นได้เดินทางไปที่บ้านคลองลอย ม.8 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน นายสมมิตร คงสังข์ เกษตรกรบ้านคลองลอย เลขที่ 43/16 ม.8 ต.ร่อนทอง ได้นำคณะเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำคลองลอย ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 20 ปี อ่างเก็บน้ำคลองลอย และพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่แห้งทั้งหมด ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนคลองลอยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทุเรียนปีนี้มีผลเล็ก เกิดปัญหามาจากภัยแล้ง ผลผลิตที่เคยมีปีละกว่า 3 พันตัน เชื่อว่าจะได้ผลผลิตไม่ถึง 2 พันตัน


นายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบ ฯ กล่าวว่า การกำหนดการแก้ปัญหาภัยแล้ง จะต้องบอกให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่รับทราบด้วยถึงวิธีการทำ เพื่อการมีส่วนร่วมเพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าประชาชนในพื้นที่ งบประมาณที่ลงมาจะได้พัฒนาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน


นายวีระ รุ่งเรือง กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า จากที่ได้เดินทางดูพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอบางสะพาน พบว่าเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งจะนำปัญหาเสนอต่อคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ภาคกลาง เพื่อพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแหล่งอ้างอิงข้อมูล :