เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรพังงากว่าหมื่นรายถามสิทธิเงินเยียวยา

15 พฤษภาคม 2563
1,796

ที่บริเวณ สำนักงาน ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพังงา เขตเทศบาลเมืองพังงา มีเกษตรกรจำนวนมากเข้าใช้บริการพร้อมสอบถามถึงการรับเงินเยียวยาเกษตรกร และรับเงินชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จากภาครัฐ ทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารฯต้องจัดระบบบัตรคิวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ตั้งแต่ชั้นล่างของสำนักงาน ธ.ก.ส.พังงา โดยทางธนาคารต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนที่เข้าติดต่อจำนวนมากไว้รองรับการบริการในครั้งนี้ พบว่ามีผู้เข้าใช้บริการในช่วงเช้าเฉพาะเงินเยียวยาเกษตรกรที่สาขาเมืองพังงาจำนวนกว่า 400 ราย ส่วนเงินชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันจำวนกว่า 900 รายขณะทางนายเกษมศานต์ หลิมนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพังงา และนายประคอง? อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา ร่วมกันมอบเงินตามโครงการเยียวยาเกษตรกรรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.? ก.ค. 63) รวม 15,000 บาทต่อราย แก่เกษตรกรชุดแรกของจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทาง ธ.ก.ส.ได้รับโอนเงินจากกระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. เป็นผู้โอนเงินเยียวยาให้เกษตรกร มีระยะเวลาการโอน 3 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท ในส่วนของจังหวัดพังงามีเกษตรที่จะได้รับเงินโอนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4,265 ราย เป็นเงิน 21,325,000 บาท วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4,870 ราย เป็นเงิน 24,350,000 บาท และ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,852 ราย เป็นเงิน 9,260,000 บาท


ส่วนที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา มีประชาชนจำนวนมากเข้ายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอทบทวนสิทธิ์ เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งทางภาครัฐเปิดโอกาสให้ยื่นทบทวนสิทธิ์วันสุดท้าย เบื้องต้นพบว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งแจ้งขอถอนสิทธิ์เงิน เยียวยาเกษตรกร เพื่อขอให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ เงินตามมาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน" เนื่องจากเกษตรกรส่วนหนึ่งไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด เช่น ไม่มีที่ดินทำการเกษตร ไม่เข้าเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ขณะที่พบปัญหาการปฏิเสธให้เงินเยียวยาทั้ง มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน และ เงินเยียวยาเกษตรกร ส่วนใหญ่เนื่องจาก เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับที่ลงทะเบียน เอกสารไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนเกษตรกร โดยทางเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจนสามารถแจ้งครบทุกรายที่เข้าดำเนินการแหล่งอ้างอิงข้อมูล :