เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรสงขลาเฮรับเงินเยียวยาโควิด5พันวันแรก

15 พฤษภาคม 2563
1,784

บรรยากาศในวันแรกของการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ที่จ.สงขลา ตามธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า เช่นที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขาหูแร่ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งตำเสา มีกลุ่มเกษตรนำสมุดบัญชีธนาคารไปเช็คยอดเงินกันอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีเงินเข้าเกือบทุกคน และนั่งรอยืนรอเพื่อไปถอนเงินเนื่องจากบางคนไม่มีบัตรเอทีเอ็ม เช่น นายถาวร แก้วเอียด เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งนำสมุดไปเช็คยอดก็ปรากฏว่ามีเงินเข้ามา 5,000 บาท โดยบอกว่าเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งจะนำไปใช้หนี้และใช้จ่ายประจำวัน เพราะตอนนี้เดือดร้อนมากรายได้จากยางพาราแทบไม่พอใช้จ่าย


เช่นเดียวกับ นางพันธนี ทองวงห์ เกษตรกรสวนผลไม้ ซึ่งได้รับเงิน 5,000 บาท แล้วเช่นกันบอกว่าดีใจมาก เพราะเป็นเงินเยียวยาก้อนแรกที่ได้รับจากอาชีพทำการเกษตร โดยจะนำไปต่อยอดค้าขลงทุนค้าขาย เพื่อสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพการเกษตรแหล่งอ้างอิงข้อมูล :