เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กาฬสินธุ์ร้อนแล้งวิกฤตเร่งจับกุ้งเสี่ยงน็อคตายยกบ่อ

14 พฤษภาคม 2563
1,909

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสภาพอากาศและการประกอบอาชีพของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ พบว่าอากาศยังร้อนจัดและแห้งแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง พืชสวนพืชไร่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง


ขณะที่ในกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ได้เร่งจับกุ้งจำหน่าย โดยนำมาวางขายหน้าบ้านในหมู่บ้าน และตามจุดต่างๆ เพื่อลดความแออัดในบ่อ ป้องกันปัญหากุ้งน็อคตาย เพราะกุ้งได้อายุจับจำหน่าย แต่ตลาดรับซื้อกุ้งยังฝืดเคือง จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ยังไม่มีน้ำสำหรับเปลี่ยนถ่าย เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดการส่งน้ำเพื่อซ่อมแซมคูคลองของทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 


นายประวิทย์ ภูนาชัย ชาวนากุ้ง หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงนี้ชาวนากุ้งยังได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีพ่อค้ากุ้งจากต่างจังหวัดเข้ามารับซื้อกุ้ง กุ้งที่ได้อายุจับจำหน่าย จึงเหลือตกค้างและแออัดในบ่อจำนวนมาก ประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ง อีกทั้งเขื่อนลำปาวหยุดการส่งน้ำ จึงไม่มีน้ำเปลี่ยนถ่าย ที่จะเป็นสาเหตุทำให้กุ้งเสี่ยงที่จะเกิดการน็อคตาย จึงได้จับกุ้งขึ้นมาวางขายที่หน้าบ้าน เพื่อลดความหนาแน่น และป้องกันปัญหากุ้งน็อคตายยกบ่อ ทั้งนี้ ยังมีชาวนากุ้งหลายรายหาทางออก เพื่อลดความเสียหายจากกุ้งน็อคตาย โดยจับกุ้งมาวางขายหน้าบ้าน ดีกว่าจะให้น็อคตาย เนื่องจากอากาศวิปริตทั้งร้อนและแห้งแล้งดังกล่าวด้านนายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวมีประมาณ 680 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 34% ทั้งนี้ ได้ระบายเพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศน์วันละ 3-4 แสนลูกบาศก์เมตร ยืนยันปริมาณมีเพียงพอที่จะทำการปล่อยสำหรับให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าวนาปี และเพื่อการอุปโภคบริโภคแหล่งอ้างอิงข้อมูล :