เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลำสวายเลียงแห้งขอดชาวบ้านวอนทำฝนเทียม

14 พฤษภาคม 2563
2,039

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่บ้านวังม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วิกฤตหนัก ชาวบ้านไม่มีน้ำใช้มานานกว่า 3 เดือนแล้ว เนื่องจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห้งขอดจนหมด โดยเฉพาะปริมาณน้ำภายในลำสวายเรียง ซึ่งรับน้ำมาจากลำเชียงไกร ในอำเภอโนนไทย แห้งขอดจนหมด ชาวบ้านไม่มีน้ำสูบขึ้นมาใช้สอย


นายแก้ว เหล่ากลาง อายุ 63 ปี ชาวบ้านผู้เลี้ยงวัวรายหนึ่งในตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง บอกว่า ปีนี้เป็นปีที่ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี และยาวนานต่อเนื่องหลายเดือน ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำภายในลำสวายเลียง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสายหลักที่ใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้านในพื้นที่ น้ำแห้งขอดจนหมดตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมลำสวายเลียง ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ อุปโภค-บริโภคได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก จึงวอนให้หน่วยรัฐเร่งทำฝนเทียม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน เพราะใต้ดินมีรสชาติเค็มมาก ไม่สามารถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :