เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษรักษาคุณภาพ

08 พฤษภาคม 2563
2,158

ที่สวนทุเรียนนายเวียง สุภาพ บ้านซ้ำขี้เหล็ก หมู่ 10 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ตนได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีการเสวนาโครงการขับเคลื่อนวาระศรีสะเกษ การพัฒนาสินค้าเกษตร “ทุเรียนศรีสะเกษ” ปี 2563 


โดยมี นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ นางสาวพิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นางสาววาสนา อยู่ดี พาณิชย์จังหวัด นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวน นางสาวอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัด นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด หัวหน้าส่วนภาครัฐ เอกชนและเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอขุนหาญ จำนวน 30 สวน เข้าร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน การร่วมบูรณาขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษในเรื่องทุเรียนภูเขาไฟ 


นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การเสวนาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ข้อสรุปร่วมกัน ว่าขอให้ชาวสวนทุเรียนรักษาคุณภาพของทุเรียนศรีสะเกษที่มีรสชาติกรอบนอกนุ่มใน เนื้อนุ่มเนียนไม่ติดมือ ไม่มีกลิ่นฉุน ให้ชาวสวนจด GI เพื่อรักษาคุณภาพและเป็นกลไกให้เป็นที่ต้องการของตลาด ให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อเพิ่มเม็ดเงิน อยากให้ชาวสวนได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นเจ้าของสวนที่ต้องดูแลทุเรียน ขอให้รักษาอัตลักษณ์ทุเรียน เพราะกำลังมีพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มปลูกทุเรียน หากไม่อยากให้ทุเรียนล้นตลาดต้องมีเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน แม้มีชื่อว่าทุเรียนภูเขาไฟ แต่หากพัฒนาให้มีเนื้อเนียนขึ้น สีดีขึ้นอีกก็ได้ชื่อว่า เพิ่มมูลค่าเป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะจะสามารถจำหน่ายได้ยั่งยืนยาวนานแหล่งอ้างอิงข้อมูล :