เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนผลไม้พังงาปรับแผนขายผ่านสื่อออนไลน์

30 เมษายน 2563
2,026

น.ส.ธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพังงา พร้อมนายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา นำสื่อมวลชนจังหวัดพังงา เข้าพบเยี่ยมเยือนสวนลุงบ่าว บ้านเขาน้อย ลุ่มสาลิกา หรือสวนผลไม้ของ นายไสว วงศ์คลัง อายุ 57 ปี เกษตรกรชาวสวนผลไม้ บ้านเลขที่ 29/1 หมู่ 1 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตลาดช่วงผลผลิตของผลไม้ออกสู่ตลาดในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยลุงบ่าว หรือ ลุงไสว มีเนื้อที่ทำสวนผลไม้จำนวน 50-60 ไร่ ปลูกไม้ผล ทั้ง ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนี และ ทุเรียนสาลิกา? ขณะนี้เริ่มให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ แต่สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ฤดูกาลนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจำหน่าย เดิมทางพ่อค้าคนกลางติดต่อขอซื้อโดยจ้างคนงานตัดผลทุเรียนนำออกจำหน่ายเอง ทำให้เจ้าของสวนผลไม้แทบไม่ต้องดำเนินการต่อผลผลิต ปัจจุบันเมื่อภาครัฐไม่อนุญาตให้มีการข้ามเขตจังหวัด ไม่มีการติดต่อรับซื้อจากพ่อค้าคนกลาง ภารการจำหน่ายจึงตกอยู่ที่เจ้าของสวนดังนั้น ลุงบ่าว หรือ ลุงไสว และครอบครัว ต้องทำหน้าที่ขายและส่งแทนพ่อค้าคนกลาง โดยการลงจำหน่ายในสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ เมื่อมีออเดอร์สั่งทางสื่อออนไลน์ต้องบรรจุจัดสั่งและจำหน่ายโดยใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งพบว่าในแต่ละวันมีลูกค้าสั่งผ่านทางสื่อออนไลน์จำนวนมาก ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ทุเรียนสาลิกา ที่มีความหอม หวาน นุ่ม ถูกใจผู้บริโภค โดยลุงบ่าว หรือ ลุงไสว มองว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน มีมุมมองทั้งดีและเสีย คือ ข้อเสียอยู่ที่เสียเวลาในการจัดจำหน่าย ตั้งแต่ต้องตัดทุเรียนเอง คัดทุเรียน รอออเดอร์ลูกค้า บรรจุ และจัดส่ง แต่ข้อดี คือ ได้ราคาที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ พบปะพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์กับลูกค้าได้โดยตรง จำหน่ายทุเรียนสาลิกา กิโลกรัมละ 150 บาท ทุเรียนหมอนทอง กิโลกรัมละ 120 บาท ทุเรียนชะนี กิโลกรัมละ 100 บาทติดต่อผ่านเฟสบุคส์ได้ที่ "ไสว วงศ์คลัง" หรือ "สวนลุงไสว ผลไม้กลางภูเขา" หรือเฟสบุคส์ "Sompon Mokarat"แหล่งอ้างอิงข้อมูล :