เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรชาวโคราชแห่ทำประกันภัยแล้งวันสุดท้าย

30 เมษายน 2563
2,033

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศชาวบ้านแห่กันไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.กันอย่างคึกคัก หลังจากเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างภูมิคุ้มกันและเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต โดยใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยในวันนี้ (30 เมษายน) เป็นวันสุดท้ายของการเปิดทำประกันภัย ทำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งเล่นงานในปีที่แล้วแห่กันไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกันแน่นแทบจะทุกธนาคารโดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีประชาชนแห่มารอคิวเข้าใช้บริการกันอย่างเนืองแน่น เต็มพื้นที่บริเวณหน้าธนาคาร ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาคอยตรวจคัดกรองผู้มาใช้บริการ แต่เนื่องจากมีประชาชนมาเป็นจำนวนมาก ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ซึ่งจากการสอบถามหนึ่งในผู้มาใช้บริการทราบว่า ได้เดินทางมารอทำประกันภัยตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่พบว่ามีชาวบ้านมาทำประกัน กันเป็นจำนวนมาก กว่าจะถึงคิวของตนธนาคารก็ปิดทำการแล้ว วันนี้จึงได้มาอีกรอบก็พบว่าคนมากเช่นเดิม


เพราะทางธนาคารเปิดให้ทำประกันภัยแล้งเพียงแค่ถึงสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้น เนื่องด้วยระยะเวลาที่จำกัดทำให้คนต้องแห่กันมาออที่หน้าธนาคารกันเยอะ ส่วนตัวก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเท่าใดนัก เพราะหวั่นเรื่องเชื้อไวรัสเหมือนกันเนื่องด้วยต่างคนต่างมาจากหลากหลายที่แล้วมาอยู่รวมกัน แต่ด้วยสถานการณ์บีบบังคับถ้าไม่ทำประกันไว้แล้วมาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำแล้ง ก็จะไม่ได้เงินชดเชยตรงนี้ จริงๆ อยากให้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขยายระยะเวลาการทำประกันเพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องมาอยู่กันแน่นเช่นนี้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :