เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรสงขลาเฮได้เงิน5พันไปขึ้นทะเบียนแน่น

29 เมษายน 2563
1,932

หลังจากที่ครม.เห็นชอบ อนุมัติมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยให้ช่วยเหลือเหมือนเราไม่ทิ้งกัน คือจ่ายเดือนละ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร 10 ล้าน เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง จำนวน 8.4 ล้านคนและเป็นเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้านปรากฏว่าในวันนี้บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีกลุ่มเกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเก่าไปรอขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ก่อนให้เปิดทำการในเวลา 08.30 น. และบัดคิวช่วงเช้า100 คนแรกหมดลงทันที ทำให้ส่วนที่เหลือต้องรอในรอบบ่าย แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของเอกสารที่เตรียมมาไม่พร้อม เจ้าหน้าที่ต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจ เพราะสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มทางแอปพลิเคชั่นได้และรวบรวมผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่


 


นายเกษม บิลหมู่หมัด เกษตรกรสวนยางพาราและสวนปาล์มซึ่งเป็นรายเดิมที่มายื่นปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร บอกว่า พอใจมากกับมาตรการเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท โดยตนมีสวนยางและสวนปาล์มรวมกันประมาณ 20 ไร่ ครั้งก่อนก็เคยได้รับเงินช่วยเหลือสวนยางมาแล้ว ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือเกษตกรซึ่งได้รับผลกระทบเหมือนกันแหล่งอ้างอิงข้อมูล :