เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"อนุทิน"ย้ำจุดยืนสธ.แบน3สารเคมี

28 เมษายน 2563
1,964

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการเป็นนโยบายให้ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ในคณะกรรมการวัตถุอันตราย แสดงท่าทีและจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในวันที่ 30 เม.ย. โดยกระทรวงสาธารณสุขไม่รับรองมติการประชุม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และขอให้บันทึกมติของผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ว่าไม่เห็นด้วยกับมติการประชุมที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธาน เคยแถลงว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ ให้มีการขยายเวลาการใช้ และการประกาศวัตถุอันตรายประเภทที่ 4 เป็น 1 มิถุนายน 2563 เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข แถลงในที่ประชุมชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้สารทั้งสามชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพรีฟอส และ ไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลา ทุกกรณี


นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังคงยืนยันการแบนสามสาร โดยไม่มีการขยายเวลา ทั้ง พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส ตามที่นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยเสนอ ให้ขยายเวลาไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 โดนอ้างสถานการณ์โควิด19 จำเป็นต้องใช้สารทั้ง 2 ตัว ต่อไป เพื่อลดต้นทุนเกษตรกร แต่กระทรวงสาธารณสุข ไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และประชาชนผู้บริโภค มากขึ้น และการอ้างโควิด19 ไม่มีเหตุผล


นายอนุทิน ย้ำด้วยว่า ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ต้องเสนอให้การลงมติทุกๆ กรณี ในการประชุมวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นการลงมติโดยเปิดเผย เพื่อจะได้มีความชัดเจน ไม่เกิดปัญหาต้องตีความและมีการโต้แย้งกันอีก


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :