เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ใหญ่บ้านทำเกษตรพอเพียงเดือนละหมื่นห้า

25 เมษายน 2563
2,073

“สมบูรณ์ มิ่งพา” ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ได้ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โดยทั้งปลูกที่อยู่ รอบ ๆ ขุดสระน้ำเป็นแหล่งน้ำไม่ให้ขาดแคลน พร้อมหันมาทดลองเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาตามธรรมชาติ โดยได้ เลี้ยงกบรวม 4 บ่อ ลงกบไว้ บ่อละ 300 ตัว ซื้อลูกกบมาอนุบาลตัวละ 2 บาท เริ่มแรกทำบ่อ 4 บ่อ ต้องหมั่นดูแลไม่ให้กบ ที่ใหญ่กว่ากินตัวเล็ก โดยจับแยกออกมา น้ำต้องสะอาด มีการเปลี่ยนน้ำอยู่เสมอ และหมั่นสังเกตว่ากบมีโรคหรือบาดแผลหรือไม่ หากมี ให้แยกกบที่ป่วยออกจากบ่อ เพื่อรักษาก่อน เนื่องจากกบอยู่รวมกันจำนวนมาก ทำให้มีการติดเชื้อได้ง่าย เมื่อกบอายุครบเดือน ก็ทยอยจับส่งขายได้แล้ว จับกบส่งขายตลาดร้านขายยำวันละ 40 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 50-60 บาท ไม่พอขายและเพิ่มเป็น 50 กิโลกรัม/วัน จึงทำโรงเรือนเพิ่มอีก 4 บ่อ เพื่อป้องกันการขาดตลาดไม่พอขายทำให้เสียโอกาสทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ค้า-ผู้ขายผู้ใหญ่สมบูรณ์ บอกว่าตอนแรกคิดว่าทำแล้วจะขายได้ทุกวันหรือไม่ เพราะว่าคนที่เคยเลี้ยงกบมาก่อนพากันหยุดเลี้ยงมาแล้วหลายราย บังเอิญว่ามีพี่สาวเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดสด เปิดแผงขายยำกบมาก่อน แล้วรับซื้อจากเกษตรกรรายอื่นแต่ไม่มีกบส่งขายให้ เป็นโอกาสดีที่มีช่องว่าง มีที่ดินอยู่ 13 ไร่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และพร้อม ๆ กันก็ลงไม้ผลปลูกฝรั่งไร้เมล็ด กล้วย ไม้ผลอื่น ๆ หมุนเวียน 2-3 อย่าง ปลาในบ่อก็เลี้ยงปลานิล ปลาดุก และ ปลาช่อนนา ตามธรรมชาติ ไว้เป็นอาหารบ้าง และยังเหลือขายสร้างรายได้ตลอดการขายกบส่งร้ายขายยำที่ตลาดจะจับกบขายวันละไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัม ส่งขายกิโลกรัมละ 55-60 บาท เฉลี่ยมีรายเดือนละ 16,500-22,000 บาท? นอกจากกบจะนำไปยำกบแล้วยังมีเมนูหลากหลาย อาทิ กบทอด กบทอดกระเทียม ผัดเผ็ดกบ กบยัดไส้ทรงเครื่อง เป็นต้น ล้วนเป็นอาหารเลิศรสแหล่งอ้างอิงข้อมูล :