เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ่างเก็บน้ำโคราชวิกฤตเหลือน้ำใช้16%

25 เมษายน 2563
2,012

วันที่ 25 เมษายน 2563 นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 27 แห่งว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำทั้งหมดค่อนข้างน้อยหากเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยล่าสุดปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำทั้ง 27 แห่งเหลืออยู่เพียง 250.45 ล้าน ลบ.ม. จากความจุกักเก็บทั้งหมดที่ 1,216.72 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 20.58 ของความจุกักเก็บ แต่มีปริมาณน้ำใช้การได้จริงรวม 188.6 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 16.34 ในขณะที่ปริมาณน้ำปีที่ผ่านมาในวันเดียวกันอยู่ที่ 481.6 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ40 ของความจุกักเก็บด้วยปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ขณะนี้จึงอยากให้ประชาชนทุกคนใช้น้ำกันอย่างประหยัดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งของปีนี้ไปได้ด้วยดี ซึ่งยืนยันว่าแม้ปริมาณน้ำที่เหลืออยู่จะค่อนข้างน้อย แต่จะเพียงพอที่จะได้ให้ประชาชนในพื้นที่ชลประทานได้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างแน่นอน ส่วนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ผ่านมา ทางโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมาและทุกส่วนราชการได้ทำการผันน้ำจากจุดต่างๆเข้าให้ความช่วยเหลือจนสถานการณ์ดีขึ้นแล้ว และจะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป


แต่ในส่วนของฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีในปีนี้ ทางอ่างเก็บน้ำของจังหวัดนครราชสีมา อาจจะไม่สามารถส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงเพาะปลูกเหมือนเช่นทุกปี เนื่องจากน้ำภายในอ่างเหลือน้อยมาก จึงอยากให้เกษตรกรรอเตรียมแปลงจากน้ำฝนตามธรรมชาติ เพราะทางอ่างเก็บน้ำจะต้องเร่งทำการกักเก็บน้ำให้เพิ่มระดับโดยเร็วที่สุดแหล่งอ้างอิงข้อมูล :