เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระบายมะม่วงจากพิษณุโลกลงพื้นที่นครศรีฯ

25 เมษายน 2563
2,629

เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจรับมะม่วงสายพันธ์มหาชนก และพันธุ์โชคอนันต์ กว่า 7.4 ตัน ซึ่งซึ่งมะม่วงจำนวนนี้เป็นผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่กำลังเกิดปัญหาไม่สามารถระบายผลผลิตที่มีเป็นจำนวนมากออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ เนื่องจากปัญหาการส่องออกรวมทั้งประเทศปลายทางถูกปิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 การแก้ไขปัญหานี้มะม่วงจำนวนมากได้ระบายส่งผ่านตรงถึงผู้บริโภคโดยเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่สวนมะม่วงเช่นภาคเหนือและภาคอีสาน สำหรับราคาผลผลิตในขณะนี้มีราคาขายส่งหน้าสวนอยู่แค่ 4-8 บาทเท่านั้น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 16 บาทต่อกิโลกรัมนายสมเกียรติ พาหุรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักนักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าปัญหาที่ตามมาเมื่อส่งออกไม่ได้ตามแผนการผลิตคือผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ การกระจายผลผลิตในพื้นที่ทำได้น้อยจากปริมาณที่ออกมาเป็นจำนวนมากตลาดท้องถิ่น รวมไปถึงตลาดค้าส่งภายในประเทศไม่สามารถรองรับได้ จึงใช้กลไกสหกรณ์การเกษตรไปถึงผู้บริโภคโดยตรง


สำหรับสหกรณ์การเกษตรนครศรีธรรมราช ได้จับคู่ระบายสินค้ากับสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด จ.พิษณุโลก ได้ตั้งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพื่อรวบรวมผลผลิตที่ได้กระจายส่งต่อสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งมะม่วงพันธุ์มหาชนก จำนวน 5,302 กิโลกรัม และมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ จำนวน 2,134 กิโลกรัม รวมยอดสั่งซื้อทั้งสิ้น 7,436 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม หากมีการกระจายผลผลิตออกสู่กลุ่มบริโภคได้เร็วจะสามารถระบายมะม่วงแต่ละรอบได้เร็วขึ้นและเพิ่มปริมาณมากขึ้นแหล่งอ้างอิงข้อมูล :