เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อ.โนนแดงเปิดตลาดนัดสีเขียวช่วยชาวบ้านสู้โควิด

25 เมษายน 2563
2,272

บรรยากาศตลาดนัดสินค้าเกษตรบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างคึกคัก ภายหลังจากที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งให้ทุกอำเภอ เปิดพื้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อให้เกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ช่วยระบายสินค้าทางการเกษตรในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19

โดยมีเกษตรกรนำพืชผัก ผลไม้ อาหารพื้นบ้านและอาหารสำเร็จรูป เข้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกกันเป็นจำนวนมาก


นายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตทางการเกษตรจึงจัดให้มีตลาดนัดสีเขียวขึ้นบริเวณถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถึงแม้เปิดตลาดนัดให้ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคล มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิจากสาธารณสุข พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อส.ในการดูแลระยะห่างระหว่างบุคคลตามหลัก Social distancing


นอกจากนี้จากการสอบถามหนึ่งในแม่ค้า ทราบว่าปกติจะขายปลาอยู่ที่ตลาดนัดแต่ตลาดที่ขายประจำถูกปิดเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ปลาขายไม่ได้ จึงได้นำปลาที่เหลือมาทำปลาร้า เมื่อทราบข่าวว่าทางอำเภอโนนแดงได้จัดให้มีตลาดนัดสินค้าเกษตรและอาหารพื้นบ้านจึงได้ขอเข้ามาขายปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งการจัดตลาดนัด เช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้มีที่ระบายผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงชีพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19แหล่งอ้างอิงข้อมูล :