เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"รักบ้านเกิด"ออกแคมเปญ"คนไทยอยู่บ้าน อุดหนุนเกษตรกรไทย"

22 เมษายน 2563
2,243

รักบ้านเกิด ประกาศแคมเปญ "คนไทยอยู่บ้าน อุดหนุนเกษตรกรไทย" สู้วิกฤต COVID-19 เป็นสื่อกลางช่วยเกษตรกรไทย ในเครือข่ายเกษตรกรรักบ้านเกิด ให้ผู้บริโภคเลือกสั่งซื้อสินค้าทางการเกษตรกว่า 40 รายการ หวังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตถึงมือผู้บริโภคได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เพียงเพิ่มเพื่อนใน LINE ID sabuymarket ขอคนไทย ช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทย ให้อยู่รอดได้ในยามวิกฤตนายพิรชัย เบญจรงคกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา กล่าวว่า บริษัท รักบ้านเกิดฯ ได้ออกแคมเปญ "คนไทยอยู่บ้าน อุดหนุนเกษตรกรไทย" ขึ้น เนื่องจากภาคเกษตรกรไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตจากการระบาดของ COVID-19


โดย บริษัท รักบ้านเกิดฯ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ให้กับเกษตรกร ในการเพิ่มช่องทางนำเสนอ และจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพมากกว่า 40 รายการ จากเครือข่ายเกษตรกรรักบ้านเกิด เพื่อเสิร์ฟสินค้าคุณภาพปลอดสารพิษ ถึงผู้บริโภค?? เช่น ผัก และ ผลไม้ มาตรฐานอินทรีย์, สินค้าเกษตรแปรรูป ที่สามารถเก็บไว้ทานได้นาน รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ ส่งตรงถึงบ้าน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อและยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย


ทั้งนี้ผู้บริโภคหรือผู้ค้าต่างๆ ร่วมสนับสนุนแคมเปญ "คนไทยอยู่บ้าน อุดหนุนเกษตรกรไทย" ผ่านช่องทาง LINE ID: sabuymarketเกี่ยวกับ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด??


มุ่งหวังยกระดับเกษตรกร ผ่านการพัฒนา ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ และส่งต่อข้อมูล-ข่าวสาร สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัลด้านการเกษตร ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :