เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปตท.บางจากลดน้ำมันทุกชนิด60สต.เว้นE85และE20ลง30สต.

22 เมษายน 2563
1,901

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 60 สตางค์ ยกเว้น E20 และ E85 ลง 30 สตางค์ มีผล 23 เม.ย.นี้ เวลา 05.00น. โดยส่งผลให้ราคาขายปลีกใหม่เป็นดังนี้


ดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 18.49 บาท, B10 อยู่ที่ลิตรละ 15.49 บาท, B20 อยู่ที่ลิตรละ 15.24 บาท

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 16.95 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 16.68 บาท

E20 อยู่ที่ลิตรละ 15.44 บาท

E85 อยู่ที่ลิตรละ 15.04 บาท

และเบนซิน เฉพาะปตท. อยู่ที่ลิตรละ 24.36 บาท


ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น


 แหล่งอ้างอิงข้อมูล :