เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ศาลกาฬสินธุ์ผุดสวนต้นแบบพืชผักสวนครัว

21 เมษายน 2563
2,064

ที่บริเวณบ้านพักหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายณัชฐปกรณ์ เจริญรัตนวานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระพงษ์ เที่ยงตรง ผอ.ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพูลศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ และแม่บ้าน ร่วมกันเก็บผักบุ้ง ซึ่งหนึ่งในพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่ว่างของบ้านพัก ก่อนล้างน้ำทำความสะอาด พร้อมทั้งนำถุงเครื่องยังชีพ อุปโภค บริโภค ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มาติดต่อที่ศาลนางอารีย์กล่าวว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนทุกสาขาอาชีพ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เริ่มจากรักษามาตรการทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลถึงการประกอบอาชีพ ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร บางกรณีต้องหยุดกิจกรรมและกิจการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว


นางอารีย์ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ในส่วนของปัจจัยสำคัญจำเป็นในการดำรงชีพ โดยเฉพาะด้านอาหาร ทั้งนี้ เพื่อหลบเลี่ยงความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด-19 และลดความเดือดร้อนร้อนจากภาวะอาหาร ช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศาล แม่บ้าน ใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณบ้านพัก ทำเป็นแปลงผักสวนครัวต้นแบบ โดยเพาะปลูกผักสวนครัวเกือบทุกชนิด เช่น ผักบุ้ง มะละกอ กระเพา แมงลัก โหรพา พริก มะเขือ ข่า ตะไค้ เพื่อนำประกอบอาหารทานกันบ้านพัก และสามารถเก็บไปประกอบอาหารทานที่บ้านด้วย รวมทั้งนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีแหล่งอ้างอิงข้อมูล :