เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทยป่วยโควิดอีก33สะสม2,733ไม่พบตายเพิ่มยอดคงที่47

18 เมษายน 2563
1,964

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)? (ศบค.) กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่า ในวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 33 คน สะสม 2,733 คน หายป่วยแล้ว 1,787 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต สะสมผู้เสียชีวิตคงเดิม 47 ราย ซึ่งผู้ที่มีภาวะติดเชื้อมากที่สุดคืออายุ 20-29 ปี โดยผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ 33 คน พบว่า ผู้ที่ติดเชื้อสูงสุด 11 คน เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 


ทั้งนี้ แม้ในวันนี้จะไม่มีการเสียชีวิตแต่ก็ได้นำการเสียชีวิตของทั้ง 47 รายมาวิเคราะห์ พบว่าอัตราการป่วย 1.7% ของการติดเชื้อทั้งหมด ถือว่าต่ำกว่าประเทศอื่นทั่วโลก ซึ่งมีสัญชาติไทย 87% ต่างชาติ 13% ค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่ 57 ปี อายุต่ำสุด 28 ปี อายุสูงสุด 85 ปี เพศชายเสียชีวิต 38 คน เพศหญิง 9 คน โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่พบว่ามีโรคประจำตัวมากที่สุดคือโรคเบาหวาน รองลงมาความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน ตามลำดับ และไม่มีโรคประจำตัวเสียชีวิต 17 คน

นอกจากนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวถึงมาตราการเคอร์ฟิว 22.00 – 04.00 น. พบว่า มีผู้ฝ่าฝืนออกนอกเคหสถาน 691 คน และมีการชุมนุมมั่วสุม 4 คน และมีการดำเนินคดีไปแล้ว 635 คนส่วนการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน 132 คนในเวลา 21.45 น. และเมื่อเช้าที่อู่ตะเภา ได้มีการรับคนไทยที่ตกค้างอีก 162 คน ทั้งนี้ ขอประชาชนในพื้นที่รอบๆ โรงแรมหรือที่พักที่เป็นที่พักของผู้ที่กลับจากต่างประเทศ ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะมีการทำงานร่วมกันในหลายหน่วยงาน เพื่อดูแลคนไทยให้ถูกต้องตามกระบวนการทุกอย่าง ของให้ประชาชนโดยรอบมั่นใจได้ว่า จะไม่มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างแน่นอน


ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขได้จัดส่งให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว 22 ล้านชิ้น และกระทรวงมหาดไทย 13,500,000 ล้านชิ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :