เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรโคราชเฮแห่ปลูกมันสำปะหลังตามฤดูกาล

15 เมษายน 2563
2,398

พายุฤดูร้อนทำให้ฝนตกลงมาในจังหวัดนครราชสีมาหลายพื้นที่ ส่งผลดีกับแปลงมันสำปะหลังกว่าหมื่นไร่ของเกษตรกรผู้ในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง , อำเภอจักราช และอำเภอพิมาย เกษตรกรจึงเร่งลงมือเพาะปลูกมันสำปะหลังตามฤดูกาลนายสนธยา แก้วกะจาย อายุ 46 ปี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย เปิดเผยว่า ฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันในอำเภอพิมาย และอำเภอใกล้เคียง ส่งผลดีอย่างมาก ทำให้มีน้ำฝนตกลงในแปลงเกษตรซึ่งเป็นพื้นที่ราบสูง ห่างไกลแหล่งน้ำ ตนจึงลงทุนเร่งไถปรับสภาพหน้าดินปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 250 ไร่ เพื่อให้ผลผลิตเจริญเติบโตทันฤดูกาลเก็บเกี่ยว เนื่องจากรอคอยน้ำฝนมานานหลายเดือนแล้ว และแม้ว่า มันสำปะหลังจะเป็นพืชใช้น้ำน้อย และทนกับสภาพแห้งแล้งได้ดี แต่หากแห้งแล้งหนักติดต่อกันไม่มีน้ำมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินก็ทำให้มันสำปะหลังตายได้ จึงใช้โอกาสที่มีฝนตกติดต่อกันในช่วงนี้ไถปรับหน้าดินปลูกมันสำปะหลังทดแทนการทำนาปลูกข้าว เพื่อให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่างดีใจที่มีฝนตกลงมาช่วย ทำให้สามารถปลูกมันสำปะหลังนับหมื่นไร่ได้ตามฤดูกาลแหล่งอ้างอิงข้อมูล :