เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สธ.ยันผู้กลับจากตปท.ต้องกักตัว14วันตามที่จัดไว้ให้

08 เมษายน 2563
1,741

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า วันนี้ พบมีผู้ป่วยเพิ่ม จำนวน 111 คน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก เป็นกลุ่มผู้ป่วยในระบบ คือผู้ติดเชื้อในประเทศ มีผู้ป่วย 69 คน และ กลุ่มผู้ป่วยนอกระบบ คือผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ มีผู้ป่วย 42 คน คือผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนิเซีย


ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จากนี้จะต้องถูกนำไปกักตัว เป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่รัฐบาลจัดไว้ให้ ซึ่งขณะนี้ มีการเตรียมสถานที่ไว้รองรับแล้ว รวมทั้งหมด 1,883 ห้อง แบ่งเป็นของภาครัฐ 136 ห้อง และ ภาคเอกชน 1,747 ห้อง เพื่อเฝ้าระวังอาการ และลดการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภายในประเทศ ซึ่งข้อมูลวันที่ 8 เมษายน มีผู้เข้าพักในส่วนของรัฐ รวม 358 คน แบ่งเป็นโรงเรียนการบินกำแพงแสน 36 ห้อง 75 คน, อาคารรับรองสัตหีบ 100 ห้อง 283 คน และ ในส่วนของเอกชน มีผู้เข้าพัก 307 ห้อง ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่ามีห้องเหลืออีกกว่า 1,300 ห้อง


ขณะที่ สถานการณ์การควบคุมโรคในประเทศนั้น พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ แต่บางพื้นที่ต้องมีการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น อย่างเช่นที่ จ.ภูเก็ต โดยปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) เพื่อเก็บตัวอย่างทุกคนในพื้นที่เสี่ยง เบื้องต้น มีการเก็บตัวอย่างไปเป็นจำนวนกว่า 1,500 ตัวอย่าง สำหรับดูว่ามีเชื้อแฝงอยู่หรือไม่ เนื่องจาก จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดท่องเที่ยว มีชาวต่างชาติจำนวนมาก รวมถึงมีการระบาดคล้ายกับ กทม. ซึ่งในส่วนของกทม. จากนี้ไปก็จะมีการลงพื้นที่ที่พบผู้ป่วย, พื้นที่เสี่ยง, พื้นที่เฝ้าระวัง ไปเก็บตัวอย่างในลักษณะนี้เช่นกัน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :