เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แห่ซื้อไข่ไก่เกษตรตรังราคาถูกกว่าท้องตลาด

03 เมษายน 2563
1,957

ที่ตลาดสินค้าเกษตรกร คุณภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้เปิดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ทั้ง ไข่ไก่ ปลาเค็ม ผัก สดใหม่ ปลอดภัย ในราคาถูก ซึ่งไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคา แผงละ 100 บาท, เบอร์ 1 ราคาแผงละ 95 บาท, เบอร์ 2 ราคาแผงละ 90 บาท, เบอร์ 3 แผงละ 85 บาท, เบอร์ 4 ราคาแผงละ 80 บาท, เบอร์ 5 แผงละ 75 บาท และ เบอร์ 6 ราคาแผงละ 72 บาท ซึ่งวันนี้มีไข่ไก่ จำนวน 36 แผง มีประชาชนยืนต่อแถวจองคิวเพื่อซื้อไข่ไก่และผักต่างๆซึ่งจำหน่าย หมดภายในเวลาแค่ 10 นาที ส่วนผัก ขายมัดละ 10 บาท, ปลาเค็มถุงละ 20 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนสู้วิกฤติ โควิด-19 ในวันนี้พบว่ามีประชาชนได้สวมแมสและนำถุงผ้าเพื่อมาซื้อสินค้าเกษตรกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลาดสินค้าเกษตรฯได้เปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.โดยนายเจษฎา ธนะสถิตย์ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง บอกว่า ในกิจกรรมของตลาดนัดเกษตรวิทยาลัยซึ่งได้รับนโยบายมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้แนวนโยบายในเรื่องของ safety food ในเรื่องของการนำสินค้าสู่ชาวโลกหรือสู่ประชาชนในช่วงวิกฤตแล้วยังให้แนวคิดในเรื่องของภาคเกษตรที่จะบริการให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤต โควิด19 ตนเองก็เลยมีแนวคิดว่าในส่วนของวิทยาลัยเกษตรฯเรามีพื้นที่มากมายและเป็นผู้ผลิตในเรื่องของอาหารที่ปลอดภัยนำไปสู่ประชาชนก็มีผลิตผลทางการเกษตรอาทิเช่นไข่ไก่และผักต่างๆในส่วนนี้ก็ได้นำออกมาจำหน่ายประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่วันจันทร์และวันศุกร์ในราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาดยังมีพืชผักที่ทางครูบาอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจการเพาะปลูกขึ้นมาซึ่งจะเป็นลักษณะของผักที่อายุสั้นในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังแวะเวียนมาใส่แมสและนำถุงผ้ามามารับบริการที่วิทยาลัยเกษตรแหล่งอ้างอิงข้อมูล :