เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

น้ำเค็มเข้านาเกินปริมาณกระทบต้นข้าวหลายพันไร่

03 มีนาคม 2563
2,191

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงมาหลายเดือนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และการขุดลอกลำคลองเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อป้องกันน้ำท่วมในลุ่มน้ำสายหลักหลายสายก่อนหน้านี้ ส่งผลให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเลสาบได้เร็วขึ้น ทำให้ลำคลองไม่สามารถกกเก็บน้ำจืดไว้ได้ จนล่าสุดนำในทะเลสาบสงขลา ที่เพิ่มความเค็มมากขึ้นได้ขยายกลับมาตามลำคลองต่างๆ จนเกิดความเค็มของน้ำทำให้ได้รับผลกระทบต่อพืชผลทางด้านการเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ นาข้าว ต.ปันแต ต.พะนางตุง ต.มะกอกเหนือ ต.ทะเลน้อย ของ อ.ควนขนุน ที่กำลังตั้งท้องออกรวง กว่า 7,500 ไร่ เริ่มได้รับผลกระทบ ซึ่งเกษตรกรชาวนาไม่ทราบในช่วงแรกว่าปริมาณความเค็มของน้ำ เพิ่มขึ้น จาก1.5 มิลลิกรัม ที่ต้นข้าวจะรับได้เป็น 2.2 มิลลิกรัม จนชาวนาในในพื้นที่หวั่นวิตก เพราะค่า2.2 จะมีผลต่อต้นข้าวที่ตั้งท้องอย่างแน่นอน แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ต้องตกอยู่ในภาวะทำใจ


ในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน ยังสู้สุดฤทธิ เพื่อรักษานาข้าวและหวังในผลผลิตที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปลดหนี รวมตัวกันสร้างฝายกันน้ำเค็ม โดยขอการสนับสนุนกระสอบ และทราย มาสร้างฝายกักน้ำเค็ม เพื่อไม่ให้ไหลทะละเข้าในแปลงนา

ด้านนายสมเกียรติ ทองพันธุ์ ประทานกลุ่มเกษตรกร ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กล่าวว่า หลายสิบปีที่น้ำเค็มไม่เคยไหลเข้ามายังพื้นที่การเกษตรด้านใน แต่ปีนี้จากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำเค็มได้ไหลเข้านาช่วงข้าวตั้งท้อง และส่งผลกระทบต่อนาข้าวในพื้นที่4 ของ อ.ควนขนุน อย่างแน่นอน ซึ่งในส่วนของชาวนา ต.มะกอกเหนือ เร่งช่วยตัวเองเพื่อป้องกันน้ำเค็มเข้านาข้าว สร้างฝายกักน้ำ พร้อมทั้งได้ทำหนังสือขอน้ำจากชลประทานพัทลุง ตรงบริเวณฝายท่าแนะ ผันน้ำเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อไล่น้ำเค็มออกจากนานข้าว ซึ่งสามารถช่วยให้ต้นข้าวฟื้นตัวและไม่ได้รับความเสียหายทั้งหมดต่อไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :