เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รวมพลคนเลี้ยงหมูหลุมรายได้งาม

28 กุมภาพันธ์ 2563
2,124

ที่ อ.เมืองสุรินทร์ นายสัตวแพทย์ เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดการเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม "รวมพลคนเลี้ยงหมูหลุม ครั้งที่ 2" มีนายสัตวแพทย์ประยูร พรมไธสง รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ในฐานะคณะดำเนินการจัดเสวนาเครือข่างการเลี้ยงหมูหลุมครั้งที่ 2 กล่าวรายงาน โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม จาก 4 ภาค ทั่วประเทศ จำนวน 150 คน เข้าร่วมเสวนา 


นายสัตวแพทย์ประยูร พรมไธสง รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ระบุว่าสำหรับการเลี้ยงหมูหลุม ในปี 2561 กองส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม กรมปศุสัตว์ ได้สำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมทั้งประเทศ พบว่ามีเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมเพียง 1,035 ราย จำนวนหมูหลุม 12,543 ตัว และในปี 2563 ได้มีการสำรวจอีกครั้ง พบว่า มีเกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมเพิ่มขึ้นเป็น 1,620 ราย จำนวนหมูหลุมเพิ่มเป็น 21,502 ตัว ทางเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม จึงมีความเห็นว่า น่าจะมีการจัดพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพ โดยมีวิทยากรจากหลายภาคส่วนร่วมในการเสนา ให้ความรู้ในการเลี้ยงหมูหลุม ให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุม


การเลี้ยงหมูหลุมเป็นระบบธรรมชาติ เป็นเทคโนโลยีระดับชาวบ้านที่เหมาะสมกับเกษตรกรโดยทั่วไป ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ลดต้นทุน ในการผลิตและเพิ่มรายได้ การจัดการสภาวะแวดล้อมพื้นที่เลี้ยงหมูด้วยน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงหมูหลุม ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าปกติ หมูมีเนื้อแน่น มีมันน้อยน้ำหนักดี ที่สำคัญคอกหมูไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน ไม่มีแมลงวันรบกวน พื้นคอกไม่เฉอะแฉะไม่สกปรก พื้นคอกเอาไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ไม่ต้องกวาดหรือล้างพื้นคอกและไม่มีน้ำเสีย เป็นการเลี้ยงหมูระบบธรรมชาติเทคโนโลยีแบบชาวบ้าน ราคาขาย ยังขายได้ราคาเท่ากับการเลี้ยงหมูที่เลี้ยงแบบฟาร์มใหญ่สมัยใหม่ แต่หมูหลุมเป็นหมูปลอดสารเคมี เลี้ยงด้วยรำปลายข้าวพืชผัก ทำให้เนื้อหมูมีคุณภาพดี รสชาตินุ่มแน่น มีมันน้อย และยังสามารถแซ่เย็นเก็บได้นานกว่าเนื้อหมูจากฟาร์มขนาดใหญ่ 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :