เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทูตพาณิชย์สหรัฐฯมั่นใจตลาดยังโตได้

28 กุมภาพันธ์ 2563
2,032

นายนพดล ทองมี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า สถานการณ์การค้าในตลาดสหรัฐฯขณะนี้ยังถือว่าค่อนข้างดี ในเดือนมกราคมการส่งออกขยายตัวร้อยละ9 ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงได้รับผลกระทบจากส่งครามการค้าและคาดว่าจะโตร้อยละ 2 แต่อัตราการว่างงาน และเงินเฟ้อในสหรัฐฯยังต่ำ


สินค้าส่งออกไทยยังมีโอกาสส่งออกได้ดีโดยเฉพาะในข้าว,อาหารแปรรูป,อัญมณียางพารา รวมทั้งการเลือกตั้งช่วงปลายปีนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไทยจึงยังมีโอกาสขยายการส่งออกไปยังสหรัฐได้


โดยสินค้าไทยบางส่วนสามารถเข้าไปทดแทนตลาดฮ่องกง ที่เกิดความไม่สงบ และเป็นแหล่งสำรองการนำเข้าของสหรัฐฯทดแทนสินค้าจีน


อย่างไรก็ตาม ในปีนี้การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐคาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมา โดยคาดจะเติบโตร้อยละ 3-5 และประเทศไทยยังยืนยัน ที่จะคงการจัดงานแสดงสินค้าที่สำคัญไว้ ทั้งงานแสดงสินค้าอาหาร หรือ Thaifex ในช่วงกลางปีไว้ เพราะหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 คลีคลายลง ความต้องการสินค้าอาหารจะมากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งสำรองอาหารของประเทศ


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :