เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรพลิกที่นาปลูกลำไยด้วยน้ำบาดาลผลดีเกินคาด

25 กุมภาพันธ์ 2563
2,233

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาววรรณี หวังชิดกลาง เกษตรสาวจากบ้านโคกคูขาด ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้พาไปชมต้นลำไยที่ปลูกไว้ที่สวนของตนเอง ซึ่งเป็นลำไยพันธุ์พวงทอง อายุประมาณ 6 ปี ที่กำลังออกลูกออกผลสุกเต็มต้นโดยนางสาววรรณีฯ เปิดเผยว่า เดิมทีที่สวนบริเวณเคยเคยเป็นที่นามาก่อน แต่เนื่องจากในพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เป็นประจำไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย จึงเลิกทำนาประกอบกับมีงานประจำทำอยู่แล้ว จึงได้ทดลองนำต้นพันธุ์ลำไยมาปลูกโดยใช้น้ำบาดาล จนกระทั่งลำไยออกผล เป็นที่ตื่นเต้นของชาวบ้านในพื้นที่ เนื่องจากไม่คิดว่าในพื้นที่แห้งแล้งเช่นนี้จะสามารถปลูกลำไยจนสามารถให้ผลผลิตจนเก็บขายได้


สำหรับลำไยที่เก็บผลผลิตได้ก็จะมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ เดินทางเข้ามาซื้อถึงหน้าสวน โดยจะจำหน่ายในราคากิโลกรัมล่ะ 30-35 บาท ซึ่งในแต่ละวันจะทำรายได้นับพันบาทเลยทีเดียว พร้อมมีโครงการจะขยายการปลูกลำไยเพิ่มเติมและได้แนะนำเกษตรกรในพื้นที่หลายรายให้หันมาทดลองปลูกลำไยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งแหล่งอ้างอิงข้อมูล :