เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อาชีพใหม่สู้ภัยแล้งบดหัวมันแห้งส่งขายฟาร์มวัว

24 กุมภาพันธ์ 2563
2,022

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง แหล่งน้ำและอาหารให้สัตว์เลี้ยงกินแห้งขอดและเริ่มขาดแคลน ส่งผลให้สัตว์เลี้ยง เช่น วัวร่างกายผอมโซ เกษตรกรต้องเร่งหาอาหารมาให้กินบำรุงร่างกายแทนหญ้าที่แห้งตาย เพราะฝนทิ้งช่วงนานถึง 4 เดือน ทั้งนี้ พบเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ทำการบดหัวมันตากแห้ง เพื่อเป็นอาหารเสริมให้วัวได้กินในฤดูแล้ง ก่อนที่จะขยายเป็นธุรกิจส่งขายให้กับฟาร์มเลี้ยงวัวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เป็นการสร้างอาชีพใหม่ ที่ราคารับซื้อสูงกว่าการขายหัวมันสดถึง กิโลกรัมละ 4 บาท


นายชัยพล ภูทองพันธุ์ ชาวบ้านหนองกุง หมู่ 2 ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนมีพื้นที่ทำกิน 10 ไร่ อยู่นอกเขตชลประทาน จึงปลูกมันสำปะหลัง ทุกปีที่ผ่านมาจะขายหัวมันสำปะหลังให้กับลานรับซื้อ ราคาไม่แน่นอน บางปีกิโลกรัมละ 2 บาท ถึง 2 บาทเศษ หรือตันละ 2,000 ? 2,400 บาทเท่านั้น เมื่อหักรายจ่าย โดยเฉพาะค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน ค่าขนส่งแล้ว แทบจะไม่เหลือเงินเลย จึงได้คิดหาวิธีการที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากหัวมันสำปะหลังที่มีอยู่ โดยการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ทั้งนี้ได้แนวคิดจากญาติที่อยู่ต่างจังหวัด จากนั้นศึกษาวิธีการทำจากยูทูป โดยนำเครื่องสูบน้ำมาดัดแปลงเป็นเครื่องปั่นไฟ เชื่อมเหล็กเป็นโครงประกอบเป็นเครื่องบดหัวมันสำปะหลัง ซึ่งจะตากแห้ง 3 แดด จากนั้นบรรจุกระสอบนำไปขายให้กับฟาร์มเลี้ยงวัวในราคากิโลกรัมละ 6 บาท ซึ่งได้ราคาสูงกว่าขายหัวมันสดถึง 4 บาททีเดียว จึงตั้งเป้าไว้ว่าถ้าได้กำไรดี จะขยายเป็นธุรกิจส่งขายให้กับฟาร์มเลี้ยงวัว รวมทั้งชาวบ้านผู้เลี้ยงวัว ที่ขาดแคลนหญ้าในฤดูแล้งด้วยแหล่งอ้างอิงข้อมูล :