เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรโอดราคาอ้อยตกต่ำชี้เลือกรัฐบาลที่แก้ได้

07 ธันวาคม 2561
2,205

หลังจากมีการเปิดรับซื้ออ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2561/2562 โดยมีการประกาศราคาขั้นต้นที่ 700-750 บาทต่อตัน สืบเนื่องมาจากน้ำตาลในระบบของตลาดทั่วโลกมีมากเกินความต้องการ หลังจากผลผลิตน้ำตาลในหลายประเทศซึ่งเป็นคู่แข่งในการส่งออกน้ำตาลมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทำให้เกษตรกรหลายรายเริ่มบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาที่ได้ต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น


จากการลงพื้นที่สอบถามนายไหล เลิศนอก เกษตรกรชาวไร่อ้อยตำบลศรีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ราคาผลผลิตอ้อยสดตัดขายในปัจจุบันถือว่าลดลงจากปีที่แล้วค่อนข้างมาก โดยราคาอ้อยไหม้ไฟ(ในการตัดอ้อยต้องเผาใบอ้อยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการตัดของคนงานตัดอ้อย) ที่ทางโรงงานจะรับซื้อที่ตันละ 720 บาท เมื่อหักต้นทุนไม่ว่าจะเป็นค่าพันธุ์อ้อย ค่าแรงงานปลูก ค่าปุ๋ยซึ่งต้องใส่ 2 ครั้ง แล้วใช้เวลาเป็นปีถึงจะสามารถเก็บผลผลิตได้ เมื่อถึงเวลาตัดอ้อยก็จะเพิ่มต้นทุนในส่วนค่าแรงงานตัดอ้อย ค่ารถคีบอ้อย ค่ารถขนถ่ายอ้อยส่งโรงงาน นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายจิปาถะอีกมากมาย หักแล้วจะเหลือเพียงตันละ 100 บาท ซึ่งผลผลิตอ้อยของตนในปีนี้ได้เพียง 30 ตัน เงินที่ได้จากการขายเมื่อหักค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ว เหลือเพียง 3,000 บาท ถือว่าขาดทุนเป็นอย่างมากเพราะทำการเกษตรมาทั้งปีแต่ได้เงินเพียงเท่านี้


นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหลายราย ยังเปิดเผยอีกว่า ถ้าราคาของผลผลิตอ้อยยังตกต่ำอยู่เช่นนี้ ในปีหน้าคงต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นๆเช่น ข้าว มันสำปะหลังหรือข้าวโพด เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ถูกกดราคา และอยากฝากบอกไปยังรัฐบาลหรือพรรคการเมืองต่างๆ ถ้าสามารถแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรแบบยั่งยืนได้ เมื่อมีการเลือกตั้งอีก ไม่ต้องหานโยบายมากนักเกษตรกรก็พร้อมที่จะเทคะแนนให้แบบไม่ลังเล
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :