เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปตท.มอบน้ำแข็งแห้งทำฝนหลวงแก้ภัยแล้ง

18 กุมภาพันธ์ 2563
2,043

นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ขวา) ในฐานะผู้แทน ปตท. มอบน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ตัน มูลค่ารวม 6,400,000 บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่2 จากขวา) เนื่องใน "พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2563" ณ สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการทำฝนเทียม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ


ทั้งนี้ ปตท. ได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 จนปัจจุบันได้สนับสนุนน้ำแข็งแห้งแล้วกว่า 11,300 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 90.4 ล้านบาท ซึ่งน้ำแข็งแห้งดังกล่าว เกิดจากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ได้จากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติต่อไป


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :