เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ภัยแล้งรุนแรงนาข้าวเสียหายหนัก

18 กุมภาพันธ์ 2563
2,008

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 ว่า จะหนักและรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากภัยแล้งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมาฝนก็ตกน้อยทำให้สถานการณ์ในปัจจุบันยิ่งน่าเป็นห่วง หลายพื้นที่เสียหายมาก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง ส่งผลให้ผลผลิตข้าวขาวมีปริมาณที่น้อยลง
 


นอกจากนี้ นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย กล่าวอีกว่า สำหรับสิ่งที่อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงนี้ก็คือการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมกับช่วยเหลือเรื่องภาระหนี้สินของชาวนาด้วยเช่นกัน


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :