เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาแต้วปลูกข้าวนาปีแล้งหนักวอนรัฐช่วย

01 กุมภาพันธ์ 2563
1,963

ชาวนาในจังหวัดสงขลาเจอสภาพภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง หลายอำเภอ รวมทั้งในอำเภอเมืองสงขลาด้วย เช่นพื้นที่ทำนาบริเวณนี้เป็นพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งชาวนาในตำบลเกาะแต้วปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมด ประมาณกว่า 300 ไร่ และที่ประสบปัญหาภัยแล้งประมาณ 100 ไร่


ล่าสุด นายมะโน หะยะมิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศิริลักษณ์ ธรรมโชโต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่ไปพบกับนายวิรัช ไหรเจริญ ประธานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวนาที่ประสบปัญหาภัยแล้งนาข้าว 20 ไร่ ไม่ออกรวงเพราะเจอภัยแล้งมา 2 เดือน จนดินในนาข้าวแตกระแหง พื้นที่นาข้าวบริเวณนี้กว่า 300 ไร่ทำนาปี ชาวนาต้องรอน้ำฝนจากธรรมชาติอย่างเดียว เพราะไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ


นายมะโน หะยะมิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่าพื้นที่ทำนาบริเวณนี้เป็นพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งชาวนาในตำบลเกาะแต้วปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมด ประมาณกว่า 300 ไร่? ช่วงประสบปัญหาภัยแล้งประมาณ 100 ไร่ บริเวณตรงนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา ก็ได้เข้ามาติดตามตรวจสอบดูอยู่ บริเวณแหล่งน้ำที่จะสูบเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวนามีไม่เพียงพอ


ทางด้านนายวิรัช ไหรเจริญ ประธานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว กล่าวว่า พื้นที่นาที่ขาดน้ำปีนี้ไม่ได้ผลผลิตแน่นอน เพราะขาดน้ำมา 2 เดือนแล้ว ดินแตกระแหง บางส่วนเริ่มออกรวงแต่อาจจะไม่รอดเช่นกันแหล่งอ้างอิงข้อมูล :