เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปตท.บางจากลดน้ำมันทุกชนิด60สต.เว้นE85ลง40สต.มีผลพรุ่งนี้

29 มกราคม 2563
1,952

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศลดราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สตางค์ เว้น E85 ลง 40 สต. มีผล 30 ม.ค. 63 เวลา 05.00น. โดยส่งผลให้ราคาขายปลีกใหม่เป็นดังนี้

ดีเซล อยู่ที่ 26.49 บาทต่อลิตร

E85 อยู่ที่ 19.04 บาทต่อลิตร

E20 อยู่ที่ 22.64 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 25.38 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 25.65 บาทต่อลิตร

และเบนซิน เฉพาะปตท. อยู่ที่ 33.06 บาทต่อลิตร


ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :