เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวสวนยางจ่อระดมชุมนุมควนหนองหงส์อีกครั้ง
23 มกราคม 2563
299

ที่สหกรณ์ สกย.ยูงทอง สถาบันเกษตรกรในตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคงรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิกสหกรณ์เข้าสู่ระบบการผลิตยางแผ่นรมควัน เพื่อจำหน่ายตรงให้กับผู้ซื้อโดยตรง โดยตัดวงจรพ่อค้าคนกลางเพื่อสร้างราคาที่สูงขึ้น แต่สถานการณ์ราคายางยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักกับเกษตรกรสมาชิก และตัวสหกรณ์ซึ่งรับซื้อเข้าสู่ระบบการผลิตยางแผ่นโดยวันนี้ราคาน้ำยางสดที่รับซื้อจากสมาชิกมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 35 บาทเท่านั้น หากปล่อยให้เป็นยางก้นถ้วยจะมีราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 18-19 บาท ซึ่งทำให้สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดกลุ่มองค์กรชาวสวนยางหลายกลุ่มได้ร่วมกันนัดหมายชุมนุมอย่างเป็นทางการที่แยกควนหนองหงส์ ถนนสาย 41 ตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 มกราคมนี้ เป็นต้นไปจนกว่ารัฐบาลจะหันมาแก้ไขปัญหาราคายางและรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่าการรับฟังจากนายทุนพ่อค้ายางพารานายบุญมาก บุญเต็ม ผู้จัดการสหกรณ์ สกย.ยูงทอง เปิดเผยว่าเห็นด้วยกับการชุมนุม องค์กรเกษตรกร สถาบันต่างๆของชาวสวนยางต้องเข้ามาช่วยกันในการชุมนุม ซึ่งจะต้องสะท้อนอออกมาให้รัฐบาลได้รับรู้ถึงความเดือดร้อน การที่เกษตรกรพึ่งพิงกับยางพารามาอย่างยาวนานการปรับเปลี่ยนอาชีพยังเป็นเรื่องยากเพราะทำมาหลายชั่วคน เป็นวิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันไม่สามารถทำได้กลุ่มเกษตรกรสนับสนุนการชุมนุมอย่างเต็มที่พร้อมทั้งนำสมาชิกเข้าร่วมการชุมนุม


อย่างไรก็ตามผู้จัดการ สหกรณ์ สกย.ยูงทองยังให้ข้อมูลอีกว่าสถาบันเกษตรกรในลักษณะของสหกรณ์ที่รับซื้อน้ำยางสดเข้ามาสู้การผลิตเป็นยางแผ่นเริ่มทยอยปิดตัว เพราะไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้จากภาวะขาดทุนจากราคาที่ผันผวนอย่างหนัก ในนครศรีธรรมราชมีการปิดตัวไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตว่าการรับซื้อโดยตรงของบริษัทผู้ใช้ยางกับกลุ่มเกษตรกรจะมีราคาสูงกว่าการประมูลซื้อในตลาดถึง 5 บาทเป็นอย่างน้อย ดังนั้นกระบวนการตั้งราคาต้องมีความผิดปกติ 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
16-28°C
เชียงใหม่
15-26°C
นครราชสีมา
12-25°C
ชลบุรี
17-28°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
24-28°C