เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พรุ่งนี้ลดราคาเบนซินโซฮอล์40สต.เว้นE85ลง20สต.

17 มกราคม 2563
1,836

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศลดราคาน้ำมันขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สตางค์ เว้น E85 ลง 20 สตางค์ คงดีเซล มีผล 18 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. โดยส่งผลให้ราคาขายปลีกใหม่เป็นดังนี้


ดีเซล อยู่ที่ 27.49 บาทต่อลิตร

E85 อยู่ที่ 19.49 บาทต่อลิตร

E20 อยู่ที่ 23.34 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 26.08 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 26.35 บาทต่อลิตร

และเบนซิน 95 เฉพาะปตท. อยู่ที่ 33.76 บาทต่อลิตร


ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแหล่งอ้างอิงข้อมูล :