เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รัฐบาลลุยประกันรายได้ขอเกษตรกรมั่นใจ

31 ธันวาคม 2562
1,809

นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการประกันรายได้

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรจากการจำหน่ายผลผลิต ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ สินค้าบางรายการมีราคาสูงกว่าราคาประกันก็ตาม แต่ยังมีความเป็นห่วงในอนาคต หากสินค้ามีราคาปรับตัวลดลง และไม่มีมาตรการในการดูแลจะยิ่งส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรเดือดร้อนมากขึ้น


แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายละเอียดหลังจากสิ้นสุดโครงการนั้น จำเป็นต้องผ่าน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติ

จัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการต่อไป และอาจมีการพิจารณาปรับรายการสินค้าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น แต่ในเวลานี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่า จะถอดรายการสินค้าได้ออกหรือเพิ่มรายการสินค้าเกษตรชนิดใดเข้าร่วมโครงการ นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ที่อยู่ในโครงการประกันรายได้ในขณะนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยยางพารา,ข้าวเปลือก,ปาล์มน้ำมัน,มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


นอกจากนี้ยังมีความกังวลถึงสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรลดลง โดยค่าเงินบาทที่แข็งค่า 1 บาท จะทำให้เม็ดเงินจากการจำหน่ายสินค้าหายไป 2.5 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูง


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :