เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์คาดส่งออกข้าวปีหน้า8ล้านตัน

28 ธันวาคม 2562
1,825

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมขอหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องของการผลิตพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด หลังจากกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการหารือร่วมกับภาคเอกชนและเห็นว่าข้าวซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ นอกจากข้าวขาวและข้าวหอมมะลิแล้ว ยังมีข้าวพันธุ์พื้นนิ่ม ซึ่งตลาดมีความต้องการสูงเนื่องจากเป็นข้าวที่มีราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับข้าวหอมมะลิ ภาคเอกชนสามารถทำตลาดได้


อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวไทยในปี 2563 คาดว่า จะอยู่ที่ 8 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณปกติ โดยการส่งออกข้าวไทยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า ทำให้การแข่งขันของภาคเอกชนไทยทำได้ลำบาก


โดยกรมการค้าต่างประเทศ จะมีการปรับกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการขายข้าวสำหรับปี 2563 ใหม่ โดยจะมีการหารือร่วมกับภาคเอกชนให้มากขึ้น ว่าควรใช้มาตรการใดในการส่งเสริมการขายข้าวไทย อาทิ การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดให้มากขึ้น คาดว่า จะสามารถสรุปกิจกรรมต่างๆได้ ในช่วงต้นปี 2563 เพื่อกระตุ้นการส่งออกข้าวไทยให้มากขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :