เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มทส.เตรียมจัดงาน"เกษตรสุรนารี 62?

03 ธันวาคม 2561
2,247

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า มทส.ได้มีการการจัดงานเกษตรสุรนารีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจด้านการเกษตรและอาหาร รวมทั้งเพื่อแสดงถึงศักยภาพความพร้อมของ มทส.ในการเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต เป็นการสร้างการรับรู้ด้านงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม จากภาคการศึกษาสู่ภาคเอกชน สำหรับงานเกษตรสุรนารีครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12.20 มกราคม 2562 เป็นระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ในพื้นที่โดยรอบอาคารสุรภัทร 1-2 ภายใน มทส. ภายใต้ชื่อ "เกษตรสุรนารี 62 นวัตกรรมอาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" มีกิจกรรมทางด้านการเกษตรอีกมากมาย อาทิ การอบรมอาชีพเกษตรกรยุคใหม่, ให้ความรู้การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์, ความรู้ด้านการผลิตอาหารมาตรสากล, เวที GO Green Organic, เวิร์คชอปอาชีพเสริม, สาธิตการแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ, บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป, ชม และชิมชาสมุนไพร จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คลองไผ่ รวมทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เช่น การประกวดสุนัข, ประกวดโค, ประกวดแพะ-แกะ, ประกวดไก่แจ้สวยงามและไก่พื้นเมือง, การประกวดพันธุ์กล้วยไม้, การประกวดต้นกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ และการแสดงคาราวานสัตว์นานาชนิด ส่วนภาคกลางคืนจะมีการแสดงดนตรี ประกวดโคฟเวอร์แดนซ์ และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย ซึ่งคาดว่างาน "เกษตรสุรนารี" ปีนี้จะมีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาชมงานกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวแหล่งอ้างอิงข้อมูล :