เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรโคราชโอด ราคาอ้อยตกต่ำวอนรัฐช่วย

03 ธันวาคม 2561
2,184

หลังจากมีการเปิดรับซื้ออ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2561/2562 โดยมีการประกาศราคาขั้นต้นที่ 668-714 บาทต่อตัน สืบเนื่องมาจากน้ำตาลในระบบของตลาดทั่วโลกมีมากเกินความต้องการ หลังจากผลผลิตน้ำตาลในหลายประเทศซึ่งเป็นคู่แข่งในการส่งออกน้ำตาลมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทำให้เกษตรกรหลายรายเริ่มบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาที่ได้ต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น 


ล่าสุด วันนี้ (3 ธ.ค. 61) จากการลงพื้นที่สอบถามนายสนั่น เพิ่มพูน เกษตรกรชาวไร่อ้อยบ้านหนองระเวียง ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาอ้อยในปัจจุบันถือว่าราคาต่างจากปีที่แล้วค่อนข้างมาก โดยในปีที่แล้วราคาเมื่อรวมเงินขั้นต้น ค่าความหวานและเงินสนับสนุนอื่นๆ แล้วจะได้ราคาตันล่ะ 1,000 กว่าบาท ซึ่งถ้าราคาเช่นนั้นเกษตรกรสามารถอยู่ได้มีเงินชำระหนี้ ซึ่งตนเองเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตร ธนาคาร ธ.ก.ส. รวมแล้วประมาณ 100,000 บาท ซึ่งเป็นการกู้มาลงทุนในการปลูกอ้อย แต่ในปัจจุบันราคาที่โรงงานรับซื้อนั้นชาวเกษตรกรไม่สามารถมีเงินเหลือเพียงพอในการชำระหนี้เงินกู้แน่นอน เนื่องจากราคาอ้อยลดลงส่วนราคาแรงงานตัดอ้อยและค่ารถในการขนย้ายยังมีราคาเท่าเดิมมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ช่วงนี้ที่ทำได้ก็เพียงใช้แรงงานตัดเองซึ่งก็พอจะประหยัดไปได้ไม่มากก็น้อยเพื่อจะพอเหลือเงินไปใช้หนี้ได้บางส่วน ก็อยากฝากหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาช่วยดูแลปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และช่วยในการหามาตรกรพักชำระหนี้หรือยืดเวลาในการผ่อนชำระในกรณีราคาผลผลิตตกต่ำเช่นนี้


  


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :