เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล40สต.
19 ธันวาคม 2562
1,798

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) และบมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซล 40 สต. คงเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ มีผลพรุ่งนี้ (20ธ.ค.) เวลา 05.00น. โดยส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้


ดีเซล อยู่ที่ 26.99 บาทต่อลิตร

E85 อยู่ที่ 19.69 บาทต่อลิตร

E20 อยู่ที่ 23.84 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 26.58 บาทต่อลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 26.85 บาทต่อลิตร

และเบนซิน 95 เฉพาะปตท. อยู่ที่ 34.26 บาทต่อลิตร


ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :