เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ศรีสะเกษจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ออกบริการชาวบ้าน
18 ธันวาคม 2562
1,777

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดศรีมงคล บ้านคลีกลิ้ง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในชนบท โดยมี นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตร จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอาวุโส อ.ศิลาลาด รักษาราชการแทนนายอำเภอศิลาลาด นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการทางการเกษตรกรรมแก่เกษตรกรบ้านคลีกลิ้งและใกล้เคียง


ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืชโดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, คลินิกดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดิน, คลินิกสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์ จ.ศรีสะเกษ, คลินิกประมง โดยสำนักงานประมง จ.ศรีสะเกษ, คลินิกสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ, คลินิกบัญชี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ, คลินิกชลประทาน โดยสำนักงานชลประทาน จ.ศรีสะเกษ, คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จ.ศรีสะเกษ, คลินิกเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์ข้าวโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ, คลินิกหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์? พระบรมราชินีนาถ (ศรีสะเกษ), คลินิกอารักขาพืช โดยสำนักงานเกษตร จ.ศรีสะเกษ, คลินิกยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับความรู้ด้านวิชาการและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชนในชนบทของ จ.ศรีสะเกษ ต่อไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :