เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ปลูกโกโก้เมืองคอนหวั่นรัฐส่งเสริมล้มเหลวซ้ำ

03 ธันวาคม 2561
2,400

พื้นที่ลุ่มน้ำคลองกลายย่านตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อกว่า 30 ปีก่อนพื้นที่ย่านนี้เคยเป็นแหล่งผลิตโกโก้ สำคัญของนครศรีธรรมราช แต่ตลอดราว 5 ปีที่ผ่านมาโกโก้กลายเป็นสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตได้ไม่มากนักจากต้นโกโก้ที่มีพื้นที่ปลูกอยู่แบบแซมพืชสวนอื่นกลายเป็นผลผลิตที่มีราคาดี แต่กลับไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดที่กำลังขยายตัว โกโก้จึงถูกให้ความสนใจอีกครั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมส่งเสริมเป็นพืชทดแทนยางพารา


เกษตรกรในย่านนี้บอกว่าพื้นที่ย่านนี้คือสวนโกโก้จำนวนมากจากการส่งเสริมเมื่อนับสิบปีก่อนปัญหาราคาตกต่ำจึงตามมาจนท้ายที่สุดเมื่อราว 10-20 ปีก่อนเกษตรกรส่วนใหญ่ตัดสินใจโค่นโกโก้ทิ้งหันไปปลูกพืชอย่างอื่นเช่นยางพารา มังคุด ทุเรียน ทำให้การผลิตโกโก้สดลดน้อยลงไป ขณะที่ทุเรียน มังคุดเฟื่องฟูแต่ขณะเดียวกันแนวโน้มถึงราคาที่ไร้เสถียรภาพยังคงเห็นได้บ่อยครั้ง เช่นยางพารากลายเป็นพืชสวนที่กำลังล้มเหลวมาเป็นตัวแรก การเตรียมนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโกโก้เป็นทางเลือกของรัฐบาลจึงทำให้เกษตรกรไม่มั่นใจตลาด อนาคตโกโก้จะมีภาวะตลาดซ้ำรอยเดิมอีกหรือไม่


เล็ก เงินเปีย เกษตรกรซึ่งยังคงปลูกโกโก้ และรับซื้อโกโก้ผลสด ทั้งยังผลิตเมล็ดโกโก้แห้งส่งขายให้กับผู้ซื้อแสดงความกังวลกับอนาคตของโกโก้ บอกว่าเดิมนั้นโกโก้เป็นพืชยืนต้นที่ปลูกกันมากและมีบริษัทมารับซื้อจนกระทั่งรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมจนถูกปล่อยตามมีตามเกิด หลังจากนั้นถูกโค่นทิ้ง เหลืออยู่บ้างไม่มาก ระยะนี้มีราคาขึ้นมากมีจุดรับซื้อสำคัญหลายจุดในประเทศไทยเช่นเชียงใหม่ เกาะสมุย ทุ่งสง รัฐบาลจึงกลับมาสนใจอีกครั้ง ราคาในขณะนี้ผลสดต่อ 1 ผลมีน้ำหนักประมาณ 1 กก.ตกกิโลกรัมละ 7-8 บาท เมล็ดสดกิโลละประมาณ 30 บาท ถ้าเมล็ดแห้งแล้วตกกิโลละประมาณ 130 บาท โกโก้มีผลผลิตแทบทั้งปีจะมีผลชุกช่วงหน้าฝน เก็บเกี่ยวได้ทั้งปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :