เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวไร่อ้อยโคราชเดือดร้อนหนักราคาตกต่ำ

02 ธันวาคม 2561
2,453

หลังจากมีการเปิดรับซื้ออ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2561/2562 โดยมีการประกาศราคาประมาณ 680 บาทต่อตัน สืบเนื่องมาจากน้ำตาลในระบบของตลาดทั่วโลกมีมากเกินความต้องการ หลังจากผลผลิตน้ำตาลในหลายประเทศซึ่งเป็นคู่แข่งในการส่งออกน้ำตาลมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทำให้เกษตรกรหลายรายเริ่มบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาที่ได้ต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นจากการลงพื้นที่สอบถามนายหลิม สมดี เกษตรกรชาวไร่อ้อยบ้านนิคมพัฒนา ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ราคาอ้อยในปีนี้ถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก เมื่อรวมเปอร์เซ็นต์ค่าความหวานและเงินช่วยเหลืออื่นๆ แล้วยังคงไม่คุ้มกันค่าต้นทุนการเพาะปลูก เมื่อถึงฤดูเก็บผลผลิตกลับพบปัญหาในการหาแรงงานคนตัดอ้อยเนื่องจากหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่มักจะหนีไปทำงานในโรงงานซึ่งมีค่าแรงที่สูงและดูมั่นคงกว่างานรับจ้างรายวัน ปัจจุบันจึงจำเป็นต้องจ้างรถตัดอ้อยซึ่งก็เป็นการเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งค่ารถตัด ค่าน้ำมัน ค่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ในขนย้าย โดยจากราคาอ้อยในปัจจุบันเมื่อคำนวณรายได้จากการขายอ้อยแล้วในปีนี้คงหวังกำไรจากการปลูกอ้อยยากอยู่เหมือนกันซึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านายหลิมก็อยากฝากไปยังพรรคการเมืองและผู้ที่เสนอตัวเข้ามาเป็นรัฐบาลชุดใหม่ควรมีนโยบายในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ยกตัวอย่างราคาอ้อยที่จะสามารถทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000-1,200 บาทต่อตัน ซึ่งราคาในปัจจุบันยังห่างจากจุดคุ้มทุนของเกษตรกรอยู่มาก รวมถึงควรหามาตรการในการลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาปราบศัตรูพืชและที่สำคัญปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำในการทำการเกษตรเนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตได้น้อยลงกว่าที่ควรเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูล :