เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! เพลี้ยแป้งในมะม่วงหิมพานต์

05 มีนาคม 2567
527
สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนตกบางพื้นที่ เกษตรกรผู้ปลูก "มะม่วงหิมพานต์" ในระยะ พัฒนาผลและช่วงเก็บเกี่ยวผล ควรเฝ้าระวังกับ "เพลี้ยแป้ง" ที่วันนี้เราจะมาเตือนภัยถึงความร้ายแรงของศัตรูพืชชนิดนี้
เตือนภัย! เพลี้ยแป้งในมะม่วงหิมพานต์

ลักษณะของเพลี้ยแป้ง

เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็ก ลำตัวอ่อนนุ่ม และมีสีขาวปกคลุมลำตัว ด้านหลังประกอบด้วยไขแป้ง เป็นเส้น เรียงกันโดยรอบ


ลักษณะของมะม่วงหิมพานต์เมื่อถูกทำลายด้วยเพลี้ยแป้ง

1. เพลี้ยแป้งดูดกินน้ำเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ โดบมีมดชวยนำทาง

2. มะม่วงหิมพานต์ที่ถูกทำลายจะแคระแกร็น และชะงักการเจริญเติบโต

วิธีป้องกันเพลี้ยแป้ง

1. สำรวจสวนมะม่วงหิมพานต์ ของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

2. หากพบเพลี้ยแป้งระบาดเล็กน้อยให้ตัดส่วนที่ถูกทำลายทิ้ง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์