เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนภัย! เพลี้ยไฟในมังคุด

27 กุมภาพันธ์ 2567
345
ใสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรผู้ปลูก "มังคุด" ในทุกระยะการเติบโต เฝ้าระวังเพลี้ยไฟศัตรูตัวร้ายของมังคุด
เตือนภัย! เพลี้ยไฟในมังคุด

ลักษณะของเพลี้ยไฟ

เพลี้ยไฟ เป็นแมลงปากดูดที่มีลักษณะเล็กมาก มีรูปร่างเรียว ลำตัวยาวประมาณเพียง 2 มิลลิเมตร ตัวอ่อนจะไม่มีปีก ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนออกไปทางเหลือง ส่วนตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลเข้ม หรือน้ำตาลดำ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะเคลื่อนที่ได้เร็วมาก ทำให้สังเกตได้ยากลักษณะของมังคุดเมื่อถูกทำลายโดยเพลี้ยไฟ

1. ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของมังคุด

2. ระยะออกดอกและติดผลอ่อน จะเห็นรอยทำลายชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่า ผิวขี้กลาก

3. ระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อน ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น หงิกงอ และใบไหม้


วิธีป้องกันเพลี้ยไฟ

1. สำรวจและหมั่นตรวจสอบต้นมังคุดและสวนเป็นประจำ

2. หากพบเจอต้นที่ถูกทำลายจนมีความเสียหายจนทรุดโทรม ให้รีบทำลายทิ้งเพื่อตัดวงจรชีวิตของเพลี้ยไฟ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์